پرش به محتوا
به مسیر حرفه ای خودت
شتاب بده
اطلاعات بیشتر
در مسیر تحول
همراه شما هستیم
اطلاعات بیشتر
UPSKILL
برنامه ای متفاوت
تماشا کنید
Previous
Next

Future Accelerator Group

گروه شتاب دهنده فیوچـــــر

  بـا گروه شـتـاب دهنده فـیوچر بخش های مختـلف
پرکتـیـس خــــــود  را مطابق اهـداف اصلی خــود و
مســـیر ســفر مشـتری استانداردسازی کنید و شتاب
بیشتری را در سیستم خــود بـبـینـــیـد

0
تعداد پروژه های جاری
0
تعداد پروژه ها تا به امروز

Like   An   Adventure

مجله الکترونیک دندانپزشکی فیوچــر

در مسیر تحول همراه شما هستیم

0
تعداد آنباکسینگ ها تا به امروز

  FUTURE   EXCLUSIVE  PROGRAMS

ویژه برنامه های فیـوچـــر

برنامه مسـیرت رو طراحــی کن در شهریـور ۱۳۹۹ با تـــهیه کنندگی دکتر رضا ملا و کارگردانــی مـــهندس بــهــنام فرقانی با هدف به اشتراك گـذاری تجــربیات و مســــــــیـــر طــــی شـــده اســـاتــــید و همـــکاران دندانـــپزشــک در ۶۰ قسمت در شهر های مختلف اعم از مشهد ، تـهران ،کرج، تبـــريز ، یــــــزد و اصفــــهـان تهـــیه و تــدويـــن گــردیـــده است.جهت مشاهده این ویدیوها روی دکمه زیر کلیک کنید.

برنامه upskill در مردادماه ۱۴۰۱ با همراهی دندانپـــزشکان صاحب نـظر در کـشور با تهیه کـــنندگی دکــتر رضــا ملا و کارگــردانی مــهندس بهنــام فــرقـانی ضـــبط و تهــیه شده اســت . در ایـن بـــرنامــه به شـکـــلی متفــاوت کیــــس های مختلف دندانپــــزشکی را مورد نقد و بــررسی قــرار داده ایم . هـدف از ساخــت ایــن بــرنامه دریافـــت آموزش رایگـــان و ارتقا سطح دانــش ما از درمان هــایی اســـت که در فـــضای مطب و یا کلینـیک روزانــه با آن مشــــغول هســـتیم .بــــه زودی شاهـــد ایــن بــرنامـه خواهید بود.

برنامه داستان خانــه دوم در دی ماه ۱۳۹۹ با هــمراهی دکتر رضا ملا ، مهندس بهنام فرقانی و مهندس مريم لطیفــی با هدف اشــتراك گذاری روش هـــای مخــــتلف مدیریت مطب و یا کلـینیک  در ۲۰ قســمت تدویــن و تهیه گردیده است . جهت مــشاهــده ایــن ویــدیــوها روی دکمه زیر کلیک کنید

  International   Course  And   Event

توضيحات مرتبط با كورس ها و ایونت های فیوچـــر

هـمواره  یادگیری   لازمه ی   رشـد   پرکتـیـس   و   ارتـقای مهارت های    فردی مـــاست.   در     این     بـخش   شـمـا می توانید  با  ایونت هـا  و یـا  دوره هــای بـیـن  الملـــلی وپـیشرفـته ی  فیـوچر   که بــرگزار  شــده  و  یــا بـه  زودی  برگــزار  خــواهد شـــد آشــنا خواهید شـد.

درباره ما

دکتر رضا ملا

موسس و

عضو هیئت مدیره

مهندس بهنام فرقانی

مدیر عامل و

عضو هیئت مدیره

خانم ملیحه آدینه

مدیر منابع انسانی و

عضو هیئت مدیره

مهندس مريم لطیفی

مدیر اجرایی و

عضو هیئت مدیره