پرش لینک ها

ما کی هستیم

درباره فیوچر

کاری که ما انجام می دهیم. گستره خدمات ما برای ارائه تغییرات ملموس و ماندگار و نتایجی برای افراد در هر نوع اولیه دگرگونی کسب و کار دندانپزشکی ایجاد شده است - با روش‌های ثابت شده داخلی برای انجام تغییرات درست در اولین بار. ما به رهبران کسب‌وکار کمک می‌کنیم تا ریسک‌ها را شناسایی کنند و روی راه‌هایی برای الهام‌بخشی، همسویی فرهنگی و رفتارهای جدید تمرکز کنند.

ماموریت

چشم انداز ما در آینده تبدیل شدن به مرجعی برای ساختاردهی و استانداردسازی کسب و کارهای فعال در حوزه دندانپزشکی در کشور است.

چشم انداز

ماموریت ما در Future ایجاد یک مسیر طراحی تجربه برای جلوگیری از انحراف از معیارهای استاندارد و ایجاد ثبات در حفظ مسیر تجاری کالیبره شده است.

شورای سیاست گذاری

خانواده فیوچر

Explore
Drag