پرش لینک ها

مونتاژ عکس

فتومونتاژ یکی از مسیرهای تولید محتوای ما در گروه شتاب دهنده فیوچر است. فتومونتاژهایی که مشاهده می کنید توسط افراد خلاق تیم شکل می گیرد که با ایجاد سناریو پوسترهای خلاقانه ای را برای محصولات مختلف طراحی می کنند. این سبک محتوا به دلیل تنوع و همچنین به دلیل اینکه کمتر از دید مخاطب دیده می شود و همچنین تصویر جالبی دارد برای مخاطب جذاب است. این دسته از محتوا بر اساس نیاز مخاطبان ما در تقویم محتوا برنامه ریزی و سپس اجرا می شود. امیدواریم از تماشای این آثار لذت ببرید.

طراحی برندبوک

طراحی برندبوک یکی از اولین گام های همکاری ما با مجموعه هاست. برندبوک حاوی هویت بصری کلی یک برند است و وجود آن برای قسمت های مختلف یک سیستم ضروری است. این راهنما راهنمای ویژه ای برای طراحانی است که قصد دارند برای برند محتوا تولید کنند. برندبوک می تواند بسیار مختصر یا بسیار جامع باشد. در این قسمت می توانید برندبوک های طراحی شده توسط گروه شتاب دهنده فیوچر را مشاهده کنید.

پوستر ها

یکی دیگر از فعالیت هایی که در زمینه بازاریابی محتوا توسط گروه شتابدهنده فیوچر انجام می شود، طراحی پوستر یا کمپین های گرافیکی مرتبط با موضوعی خاص است که در زیر نمونه هایی از آن را مشاهده می کنید.

پست اینستاگرام

پست های مالتی در اینستاگرام با هدف افزایش آگاهی مخاطبان پیرامون یک موضوع خاص تهیه و طراحی می شوند. این بخش از فعالیت های ما توسط بخش طراحی فیوچر انجام می شود. گروه شتابدهنده فیوچر با هدف افزایش آگاهی مخاطبان از محصولات خود همواره این برنامه را در تقویم محتوایی خود دارد زیرا این سبک طراحی به افزایش نرخ تعامل صفحات مرتبط کمک زیادی می کند و همانطور که می دانید این یکی از مهمترین عوامل در شبکه های اجتماعی است.

Explore
Drag